Jump to content
Sign in to follow this  
Mars

Pierwszy przegląd techniczny do dowodu rejestracyjnego po zakupie fabrycznie nowej przyczepy kempingowej.

Recommended Posts

lukpyr
Posted (edited)
21 godzin temu, ed napisał:

18.04 b.r napisałeś:

"Za granicą dowód rejestracyjny jest tylko respektowany. "

Tak dla pojazdów do 3.5 t  poniżej podane są kategorie pojazdów które mają wozić zaświadczenie jeżeli obligują to wewnętrzne przepisy danego państwa

21 godzin temu, ed napisał:

Możesz jaśniej - jakie to niektóre kraje i po co zaświadczenie gdy jest wpis w DR, i dlaczego tylko powyżej 3,5t.

Reguluje to Dyrektywa Unijna i wewnętrzne przepisy danego państwa wiem o węgrzech i austrii 

Tu tak w skrócie :)

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE, wymagania dokumentacyjne związane z badaniem technicznym dla pojazdów kategorii M2 , M3 , N2 , N3 , O3 , O4  i T5 są następujące:

  Artykuł 10 Przebieg i metody kontroli drogowych:

1. Podczas każdej wstępnej drogowej kontroli technicznej pojazdu funkcjonariusz służb kontrolnych:

a) sprawdza ostatnie świadectwo zdatności do ruchu drogowego i protokół drogowej kontroli technicznej, jeżeli jest dostępny, przechowywane w pojeździe, lub elektroniczne materiały dowodowe tych kontroli, zgodnie z art. 7 ust. 1

   Artykuł 7 Obowiązki

1.    Państwa członkowskie wymagają, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

 Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE wymagania, co do zaświadczenia z badania technicznego są następujące:

  Artykuł 8 Świadectwo zdatności do ruchu drogowego

1.    Państwa członkowskie zapewniają, aby stacje kontroli pojazdów lub, w stosownych przypadkach, właściwy organ, które przeprowadziły badanie zdatności do ruchu drogowego danego pojazdu, wydał dla tego pojazdu świadectwo zdatności do ruchu drogowego, w którym znajdują się co najmniej znormalizowane elementy odpowiednich zharmonizowanych kodów Unii określonych w załączniku II.

2.    Państwa członkowskie zapewniają, aby stacje kontroli pojazdów lub, w stosownych przypadkach, właściwe organy udostępniły osobie, która przedstawiła pojazd do badania, świadectwo zdatności do ruchu drogowego lub – w przypadku ustanowienia elektronicznego systemu świadectw zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony wydruk takiego świadectwa.

 ZAŁĄCZNIK II (do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE)

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO RUCHU DROGOWEGO

Świadectwo zdatności do ruchu drogowego wydane w wyniku badania zdatności do ruchu drogowego zawiera co najmniej następujące elementy poprzedzone odpowiadającymi zharmonizowanymi kodami unijnymi:

1) numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN lub numer podwozia);

2) numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie kraju rejestracji pojazdu;

3) miejsce i datę badania;

4) odczyt licznika przebiegu w momencie badania, jeżeli dane są dostępne;

5) kategorię pojazdu, jeżeli dane są dostępne;

6) zidentyfikowane usterki i ich kategorie;

7) wynik badania zdatności do ruchu drogowego;

8) datę następnego badania zdatności do ruchu drogowego lub datę wygaśnięcia aktualnego świadectwa, jeżeli nie podano tej informacji w inny sposób;

9) nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów i podpis lub symbol identyfikacyjny diagnosty, który przeprowadził badanie;

10) inne informacje.

 Czyli na koniec , do poruszania się po drogach Unii Europejskiej konieczny jest dowód rejestracyjny lub w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego uwierzytelniony lub oryginalny wydruk świadectwa zdatności do ruchu, czyli zaświadczenie z badania technicznego.

 

Ps.  Trochę zboczyliśmy z toru jazdy ale chyba wytłumaczyłem 

Edited by lukpyr (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...