Jump to content

Edit History

Kristofer

Kristofer

PS

Przy okazji, wgłębiając się w teksty serwisowe, które wpadły mi w ręce, znalazłem opis, jak to u mnie powinno działać. Tekst jest po angielsku, więc wklejam już przetłumaczony:

"Obciążenie sadzą w filtrze cząstek stałych silnika w DDE jest ustalane przez DDE z punktów pracy silnika.
Regeneracja filtra cząstek stałych może być ciągła i / lub cykliczna.

Ciągła regeneracja:
W zakresach roboczych, w których temperatura spalin przekracza temperaturę zapłonu sadzy (> 350 stopni Celsjusza), cząstki sadzy są przekształcane bezpośrednio. Wymaga to przekształcenia cząstek sadzy w procesie powolnego utleniania w tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2).
Środkiem utleniającym jest dwutlenek azotu obecny w spalinach (NO2). Ten dwutlenek azotu powstaje z tlenku azotu (NO) w katalizatorze utleniającym.
Jeśli temperatura spalin nie jest wystarczająco wysoka dla tego procesu, cząstki sadzy są początkowo gromadzone w filtrze cząstek stałych silnika wysokoprężnego, a następnie spalane przy następnym wzroście temperatury spalin.
Regeneracja cykliczna:
Jeśli styl jazdy nie pozwala na ciągłą regenerację filtra cząstek stałych (np. Długie, długotrwałe działanie przy częściowym obciążeniu w ruchu miejskim i niską temperaturę spalin), inicjowana jest regeneracja ukierunkowana.
Proces ten jest kontrolowany przez sygnały z czujnika przeciwciśnienia spalin i dwóch czujników temperatury spalin. Cykliczna regeneracja przebiega jak regeneracja ciągła bez znaczącego wpływu na właściwości jezdne.
W zależności od stanu obciążenia silnika regeneracja może przybrać formę ukierunkowanego dławienia powietrza dolotowego w połączeniu z 1 do 2 wtryskami po wtrysku. To podnosi temperaturę spalin do około .. 600 stopni Celsjusza. Resztkowy tlen w spalinach (O2) umożliwia spalanie sadzy. Regeneracja filtra cząstek stałych może potrwać kilka minut. Przedziały czasowe regeneracji zależą od warunków eksploatacji pojazdu na ostatnich 500 kilometrach. Przy wysokich temperaturach spalin spalanie sadzy jest mniejsze w wyniku ciągłego spalania cząstek sadzy.
Ponadto co 700 do 2500 kilometrów (w zależności od profilu jazdy) może się rozpocząć regeneracja filtra cząstek stałych. W przypadku awarii czujnika przeciwciśnienia spalin lub jednego z czujników temperatury spalin filtr cząstek stałych regenerowany jest co 500 kilometrów."

 

Kristofer

Kristofer

PS

Przy okazji, wgłębiając się w teksty serwisowe, które wpadły mi w ręce, znalazłem opis, jak to u mnie powinno działać. Tekst jest po angielsku, więc wklejam już przetłumaczony:

"Obciążenie sadzą w filtrze cząstek stałych silnika DDE jest ustalane przez DDE z punktów pracy silnika.
Regeneracja filtra cząstek stałych może być ciągła i / lub cykliczna.

Ciągła regeneracja:
W zakresach roboczych, w których temperatura spalin przekracza temperaturę zapłonu sadzy (> 350 stopni Celsjusza), cząstki sadzy są przekształcane bezpośrednio. Wymaga to przekształcenia cząstek sadzy w procesie powolnego utleniania w tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2).
Środkiem utleniającym jest dwutlenek azotu obecny w spalinach (NO2). Ten dwutlenek azotu powstaje z tlenku azotu (NO) w katalizatorze utleniającym.
Jeśli temperatura spalin nie jest wystarczająco wysoka dla tego procesu, cząstki sadzy są początkowo gromadzone w filtrze cząstek stałych silnika wysokoprężnego, a następnie spalane przy następnym wzroście temperatury spalin.
Regeneracja cykliczna:
Jeśli styl jazdy nie pozwala na ciągłą regenerację filtra cząstek stałych (np. Długie, długotrwałe działanie przy częściowym obciążeniu w ruchu miejskim i niską temperaturę spalin), inicjowana jest regeneracja ukierunkowana.
Proces ten jest kontrolowany przez sygnały z czujnika przeciwciśnienia spalin i dwóch czujników temperatury spalin. Cykliczna regeneracja przebiega jak regeneracja ciągła bez znaczącego wpływu na właściwości jezdne.
W zależności od stanu obciążenia silnika regeneracja może przybrać formę ukierunkowanego dławienia powietrza dolotowego w połączeniu z 1 do 2 wtryskami po wtrysku. To podnosi temperaturę spalin do około .. 600 stopni Celsjusza. Resztkowy tlen w spalinach (O2) umożliwia spalanie sadzy. Regeneracja filtra cząstek stałych może potrwać kilka minut. Przedziały czasowe regeneracji zależą od warunków eksploatacji pojazdu na ostatnich 500 kilometrach. Przy wysokich temperaturach spalin spalanie sadzy jest mniejsze w wyniku ciągłego spalania cząstek sadzy.
Ponadto co 700 do 2500 kilometrów (w zależności od profilu jazdy) może się rozpocząć regeneracja filtra cząstek stałych. W przypadku awarii czujnika przeciwciśnienia spalin lub jednego z czujników temperatury spalin filtr cząstek stałych regenerowany jest co 500 kilometrów."

 

×
×
  • Create New...